Ukoliko je vaše opredeljenje da radite sa ljudima znajte da je to najteži posao za koji morate imati znanja, strpljenja, objektivnosti i jako dobrih komunikacionih veština. Stalno učenje se podrazumeva, a na našem kursu ćete savladati sve procese rada u okviru HR-a i biti osposobljeni da u najkraćem roku vrlo brzo budete uključeni u proces rada.

 

♦  dvodnevni trening upoznavanja sa radom u HR-u, učenje svih faza procesa rada u okviru HR-a 

♦  individualna priprema  zaposlenih za rad u HR-u prema vašim potrebama