Naš zadatak je da na profesionalan način sagledamo poslovne procese u organizaciji i predložimo rešenje za usavršavanje i poboljšanje. Kroz ključne procese i njihovo uredjenje postavićemo sistem kojim ćete se sigurno izdvajati od konkurencije, biti prepoznatljivi kao poželjan poslodavac i imati zadovoljne i motivisane zaposlene.

 

♦  analiza posla

  pisanje opisa poslova

  analiza trening potreba i predlaganje neophodnih obuka

  sastavljanje kataloga kompetencija

  planiranje i optimizacija ljudskih resursa

  programi uvodjenja novozaposlenih u posao

  razvoj kompenzacija i beneficija za zaposlene

  pravljenje platnih gradiranja u odnosu na pozicije

  regrutacija, selekcija i priprema oglasa za upražnjene pozicije 

  psihološko testiranje i intervjuisanje kandidata

  uvodjenje sistema ocenjivanja zaposlenih

         predlaganje načina motivacije zaposlenih