Prijava za trening i dodatne informacije >>

Opis treninga >>

 

NAPOMENA: Za pravna lica i organizacije sa više polaznika, moguće je dogovoriti i drugačije uslove prema specifičnim potrebama naručioca. Katalog svih standardnih treninga možete pogledati ovde >>

 

UPRAVLJANJE 

VREMENOM

OBUKA ZA 

RAD U HR-U - HR STARTER

PREZENTACIONE 

VEŠTINE

                               
     

 VEŠTINE RUKOVOĐENJA I

UPRAVLJANJA TIMOM

 PRODAJNE VEŠTINE

- uvodni kurs

 EMOCIONALNA

INTELIGENCIJA

     
   

OBUKA BUDUĆIH

TRENERA

 VEŠTINE USPEŠNE

KOMUNIKACIJE

 UPRAVLJANJE

PROMENAMA

   

 

 POSLOVNI SASTANAK I 
DAVANJE POVRATNE 
INFORMACIJE SARADNICIMA

 MOTIVACIJA 

ZAPOSLENIH

 UPRAVLJANJE 

KONFLIKTIMA

     
     
 MONITORING I EVALUACIJA U PROJEKTIMA- uvodni kurs