HR administracija podrazumeva:

- procese podrške ili HR administraciju i

- organizaciju poslovanja gde možemo mi ili u saradnji sa vašim timom da pripremimo interna dokumenta neophodna za rad Ljudskih resursa. 

 

Procesi podrške

 

 

 

 

Ova vrsta usluga podrazumeva mobilan HR. Drugim rečima, ukoliko nemate osobe koje rade na  poslovima HR administracije možemo to uraditi za vas. Koristi koje dobijate: uređen sistem i nećete drhtati kad vas poseti inspekcija rada.

 

♦  sredjivanje personalnih fajlova

♦  provera ugovora o radu

♦  priprema ugovora i aneksa za zaposlene

♦  priprema raznih rešenja (o porodiljskom, godišnjem odmoru, plaćenom/neplaćenom odsustvu...)

♦  priprema podataka za obračun zarada

 

 

Organizacija poslovanja

 

 

 

 

Kada se znaju pravila nema ad hoc odluka, nedorečenosti i nerazumevanja. Postavljanjem pravila i procedura kao i pripremom internih akata uspostavljate uređen sistem u svojoj organizaciji.

 

♦  uspostavljanje i unapredjenje procesa i procedura

♦  predlaganje organizacione šeme

♦  priprema internih pravilnika o sistematizaciji i organizaciji

♦  priprema drugih pravilnika iz domena rada Ljudskih resursa 

♦  priprema kodeksa ponašanja zaposlenih