Ulaganjem u obuku kompanija ide u korak sa savremenim tehnologijama, parira konkurenciji i pozicionira se na tržištu kao poželjan poslodavac. Ljudi su motivisani da rade u okruženju koje im pruža mogućnost razvoja i biće produktivniji ukoliko se kvalitetan rad prepoznaje i nagrađuje.

     Svi naši treninzi koncipirani su prema principima učenja odraslih, posebna pažnja je na vežbama i praktičnom delu primene koji odmah možete da usvojite u svom radu nakon treninga.

Radimo:

♦  karijerni razvoj zaposlenih

♦  in house treninge prema vašim potrebama

♦  programe razvoja menadžerskih veština

♦  program obuka za soft skills

♦  obuke poslovnih sekretarica 

♦  obuke saradnika za rad u Ljudskim resursima

♦  obuke operativnih menadžera za HR znanja 

♦  obuke  buducih trenera

 

 

 

 

TRENINZI ZA MENADŽERE

 

 1. Veštine rukovodjenja i upravljanja timom

 2. Motivacija zaposlenih

 3. Poslovni sastanci, davanje povratnih informacija saradnicima i menadžer kao kouč

 4. Upravljanje vremenom i delegiranje

 5. Prezentacione veštine i javni nastup

 6. Upravljanje konfliktima

 7. Upravljanje promenama

 8. Komunikacija kao ključ uspeha u poslovanju

 9. Obuka operativnih menadžera za HR znanja

 

TRENINZI ZA OSTALE ZAPOSLENE:

 

1. Upravljanje vremenom

2. Prezentacione veštine 

3. Upravljanje konfliktima

4. Poslovna komunikacija i asertivna komunikacija

5. Uspešna prodaja

6. Emocionalna inteligencija

 

OBUKE ZA: 

 

1. Obuka za poslovne sekretare

2. Obuka za rad u Ljudskim resursima - HR starter

3. Obuka budućih trenera