O nama

 

           

 

    Osnivač i direktor Ant consulting-a je mr Milena Božović koja je svoje dugogodišnje iskustvo sticala u domaćim i stranim kompanijama.

    U toku svoje dugogodišnje karijere radila je i u NGO organizacijama kao i na EU projektima. Svoje iskustvo je započela u Centru za antiratnu akciju, nastavila u Zavodu za tržište rada, a na rukovodećim pozicijama kao direktor Ljudskih resursa bila je zaposlena u Volksbanci, Narodnoj banci Srbije, World Vision Fond-u (Agroinvest i Montekredit) gde je bila direktor HR-a i za Srbiju i Crnu Goru i u NLB banci. Radila je u HR-u u OMV-u i Hemofarmu. Selektovala je vise od 300 zaposlenih u finansijskom sektoru. Radila je na karijernom razvoju zaposlenih od kojih su neki sada i na pozicijama članova izvršnog odbora i izvršnih direktora. Ima dugogodišnje iskustvo trenera za soft skills. U vise kompanija učestvovala je u vodjenju projekata restrukturiranja.

    Po zanimanju je diplomirani andragog. Magistar je ekonomskih nauka, sertifikovani trener Besser Siegmund Instituta iz Hamburga za Wingwave coaching, poseduje licencu za Successful Insight testiranje, sertifikat za DISC Extended analizu ponašanja - veoma moćnog alata za procese Regrutacije i selekcije, Menadžmenta i Razvoja i preko 30 dodatnih kurseva iz oblasti ljudskih resursa, menadžerskih veština i organizacije poslovanja. Član je Evropske asocijacije za koučing. Sertifikovani je Project manager i Organizaciono transakcioni analitičar.

    Takodje je imala priliku da poseti i upozna se sa radom sektora Ljudskih resursa u vodećim bankama Evrope – Centralnoj banci Engleske, Nemačke, Holandije, Francuske i Mađarske.

     Ostale članove tima čine profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom u radu u oblasti informacionih tehnologija, psihologije i prava. 

 

Zbog čega izabrati naš tim?

 

 

 

 

         

    Iskustvo i znanje koje posedujemo sticano u domaćim i internacionalnim kompanijama na operativnim i rukovodećim pozicijama može nas brzo dovesti do rešenja svake situacije koju imate.

    Poverenje i odgovornost kojima prilazimo svakom poslu kao da je naša kompanija.

    Profesionalizam i objektivnost koju iskazujemo doprinose kvalitetu usluge koju pružamo.

    Poštenje i integritet koji posedujemo obezbedjuju poštovanje poslovne etike i klijenta sa kojim gradimo dugoročan partnerski odnos.

    Pristupačne cene i kvalitet će urediti vaš sistem i vrlo brzo vam se isplatiti.

Zbog čega HR ?

 

   

 

  

    Kao poslodavci zapitaćete se šta je cilj upravljanja ljudskim resursima i da li možete po svome osećaju to da radite bez angažovanja nekog sa strane?

   Cilj menadzmenta ljudskih resursa je formulisanje metoda, procedura i načela kojima se utiče na zaposlene, njihovu motivaciju, razvoj i performanse. Svakako da svako od nas to može da radi, ali nije dovoljan samo osećaj već i znanje, praksa i iskustvo u odredjenim pitanjima vezano za zaposlene kako bi se predupredili eventualni problemi, predvidele potencijalne teškoće i napravio plan daljih aktivnosti.

   Kako su ljudski resursi primenjena naučna disciplina koja je multidisciplinarna, jer koristi koncepte i teorije iz različitih naučnih disciplina, da bi se obavljali na kvalitetan i uspešan način potrebni su stručnjaci različitih profila koji bi odgovorili na razne zahteve i izazove koji se dešavaju u okruženju poput globalizacije, konkurencije, demografskih promena i intenzivnog razvoja tehnologije.

   Kao pojedinci takodje se možete zapitati što bi vama bili interesantni ljudski resursi i šta dobijate tim znanjem?

   Ukoliko radite na rukovodećim pozicijama znate kako je teško motivisati ljude da budu deo vašeg tima, održati početni entuzijazam kod zaposlenih i izvući od svakog maksimum. Mi vam možemo pomoći svojim dugogodišnjim iskustvom i dati konkretne predloge kako da rešite razne poslovne izazove.

   Pojedinačnim koučing sesijama ćemo na najbolji način doprineti poboljšanju vaših poslovnih veština i savladavanju tehnika koje će vam pomoći u radu sa ljudima.

   Ukoliko tek počinjete karijeru možemo vam dati smernice na koji način da dobijete posao, kako da se predstavite poslodavcu i na koji način da radite odgovorno i profesionalno. Takodje u ponudi imamo i obuku za rad u HR-u na osnovu koje ćete steći osnovna znanja i samouvereno moći da radite u svakoj HR Službi.