Ukoliko kompanija ne organizuje neki od programa obuke, a nalazite se na višim menadžerskim pozicijama i želite da unapredite svoje znanje, organizujemo poslovni koučing gde se na individualnom nivou usklađuju vaše potrebe i unapređuju poslovna znanja i veštine.

         Da bi vam bilo lakše da razumete šta je poslovni koučing i koje koristi ćete dobiti od njega najbolje je objasniti da od Coach-a ne očekujete da će vam ''sipati'' u glavu šta bi trebalo da radite, već će vas odredjenim tehnikama navesti da sami dodjete do rešenja i unapredjenja vizije onog posla koji želite da poboljšate. Na taj način ćete i vi doći do spoznaje svojih kapaciteta i naučiti mnogo. Poslovni koučing primarno brine o poboljšanju performansi na poslu i olakšava profesionalni razvoj.

           U skladu sa standardima Evropske koučing asocijacije profesionalni pristup i diskrecija su zagarantovani.