"Oduzmite mi ljude, ali mi ostavite fabrike i uskoro će porasti trava na spratovima fabrike. Uzmite mi fabrike, ali ostavite moje ljude i uskoro ćemo imati novu i bolju fabriku.”

Andrew Carnegie, poznati američki industrijalac i filantropa

  

   U ovoj rečenici je sažeta suština Ljudskih resursa. Ukoliko imamo kvalitetne ljude sa kojima radimo ostvarićemo i uspeh i napredak. Sami ne možemo sve, ali je bitan tim koji će naše ideje, viziju i načela pretočiti u dobitnu kombinaciju. Nije fraza kada se kaže da su ljudski resursi najznačajniji resurs svake organizacije. Samim tim adekvatno vodjenje aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa predstavlja osnovu za razvoj ljudi u organizaciji, usklađivanje njihovih ciljeva sa ciljevima organizacije i kao krajnji produkt, na obostrano zadovoljstvo poslodavca i zaposlenog, postizanje odličnih poslovnih rezultata.

   Prema Vašim potrebama nudimo usluge:  

 

 

Za poslodavce

                       

Za pojedince