Wingwave je najefikasniji način brzog otklanjanja stresa, stahova, mentalnih i emocionalnih blokada i sigurnog postizanja uspeha. Metoda priznata od Ministarstva zdravlja Srbije kao komplamentarna medicinska metoda. Metoda je namenjena svim zdravim osobama koje imaju stres, strah, paniku ili fobije. Klijentima je zagarantovana potpuna diskrecija prema Etičkom kodeksu Besser-Siemund Instituta iz Hamburga.