Kalendar treninga >>

Prijava za trening i dodatne informacije >>

 

 UPRAVLJANJE VREMENOM

Trening je namenjen svima koji žele da unaprede kako profesionalno tako i privatno upravljanje vremenom.

Na ovom treningu naučićete zašto je važno upravljati vremenom i ovladati tehnikama kako bi bili što uspešniji u tome.

Trening je koncipiran kao kombinacija interaktivnog predavanja sa grupnim i pojedinačnim vežbama, čime stečena znanja možete odmah da primenite u praksi. 

Trener: Milena Božović

U cenu treninga uračunat je: materijal za rad, osveženje u pauzama i sertifikat na kraju kursa.

 

OBUKA ZA RAD U HR-U

Rad u ljudskim resursima je veoma zahtevan i potrebno je da imate široka znanja iz različitih oblasti kako bi što uspešnije savladali posao. Trening je namenjen svima onima koji počinju rad u HR-u, koji su na pozicijama HR generalist-e ili prelaze s jedne pozicije na drugu u okviru HR-a.

Na treningu ćete dobiti vrlo konkretne smernice kako raditi intervju sa potencijalnim kandidatima, šta sa karijernim razvojem i obukom, kako motivisati i ocenjivati zaposlene, na koji način unaprediti internu komunikaciju i kako sprovesti otpuštanje zaposlenih kao i koje zakone morate imati u vidu kada radite u HR-u. Takodje ćemo vas obučiti kako da prepoznate i preventirate mobing. 

Trening je koncipiran kao kombinacija interaktivnog predavanja sa grupnim i pojedinačnim vežbama, čime stečena znanja možete odmah da primenite u praksi. 

Trener: Milena Božović

 U cenu treninga uračunat je: materijal za rad, osveženje u pauzama, lagani ručak i sertifikat na kraju kursa.

 

PREZENTACIONE VEŠTINE 

Ciljna grupa su svi oni koji imaju bilo kakvu vrstu prezentacije ka eksternoj ili internoj javnosti. 

Nakon treninga savladaćete veštine kako privući i zadržati publiku da vas sluša, kako protiv straha od nastupa i na šta treba obratiti pažnju prilikom pravljenja prezentacije.

Trening je koncipiran kao kombinacija interaktivnog predavanja sa grupnim i pojedinačnim vežbama, čime stečena znanja možete odmah da primenite u praksi. 

Trener: Milena Božović

 U cenu treninga uračunat je: materijal za rad, osveženje u pauzama i sertifikat na kraju kursa.

 

                              RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE TIMOM

Trening je namenjen svima onima koji su na rukovodećim pozicijama. Diskutovaćemo o tome da li se lideri rađaju ili stvaraju, šta je sve neophodno da biste bili odličan rukovodilac i kako rukovoditi timom i stvoriti uspešnu timsku dinamiku.

Trening je koncipiran kao kombinacija interaktivnog predavanja sa grupnim i pojedinačnim vežbama, čime stečena znanja možete odmah da primenite u praksi. 

Trener: Milena Božović

 U cenu treninga uračunat je: materijal za rad, osveženje u pauzama i sertifikat na kraju kursa.

 

                                   USPEŠNA PRODAJA - uvodni kurs

Trening je namenjen svim početnicima u prodaji. 

Na treningu ćete naučiti koje su vam veštine neophodne da biste bili uspešan prodavac, kako da osmislite prodajnu prezentaciju i kojim tehnikama da je dovedete do zaključenja prodaje.

Trening je koncipiran kao kombinacija interaktivnog predavanja sa grupnim i pojedinačnim vežbama, čime stečena znanja možete odmah da primenite u praksi. 

Trener: Milena Božović, uz gostovanje iskusnog eksperta iz prodaje.

 U cenu treninga uračunat je: materijal za rad, osveženje u pauzama i sertifikat na kraju kursa.

 

                               EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

Emocionalna inteligencija (EQ) je sposobnost individue da prepozna svoje i emocije drugih ljudi. Istraživanja su pokazala da ljudi sa većom EI imaju bolje mentalno zdravlje, veći uspeh na poslu i bolje rukovodeće veštine. Na treningu ćemo naučiti kako da ‘’otvorimo srce’’ , da analiziramo emocionalne mape i preuzmemo odgovornost za svoje postupke.

Trening je koncipiran kao kombinacija interaktivnog predavanja sa grupnim i pojedinačnim vežbama, čime stečena znanja možete odmah da primenite u praksi. 

Trener: Milena Božović

 U cenu treninga uračunat je: materijal za rad, osveženje u pauzama i sertifikat na kraju kursa.

 

                             OBUKA BUDUĆIH TRENERA

Trening je namenjen svima onima koji će u svojoj organizaciji postati treneri.

Na ovom treningu ćete savladati tehnike kako biti uspešan trener i na šta sve treba da obratite pažnju prilikom koncipiranja i pripreme treninga.

Trening je koncipiran kao kombinacija interaktivnog predavanja sa grupnim i pojedinačnim vežbama, čime stečena znanja možete odmah da primenite u praksi. 

Trener: Milena Božović

 U cenu treninga uračunat je: materijal za rad, osveženje u pauzama i sertifikat na kraju kursa.

 

                                USPEŠNA KOMUNIKACIJA

Trening je namenjen svima onima koji žele da unaprede komunikacione veštine. 

Na treningu ćete naučiti zašto je uspešna komunikacija ključ uspeha u privatnom i poslovnom životu. Naučićemo vas dobroj pisanoj i verbalnoj poslovnoj komunikaciji, a savladaćete i neverbalnu komunikaciju i kako da prepoznate te skrivene znake koje nam šalju naši sagovornici.

Trening je koncipiran kao kombinacija interaktivnog predavanja sa grupnim i pojedinačnim vežbama, čime stečena znanja možete odmah da primenite u praksi. 

Trener: Milena Božović

U cenu treninga uračunat je: materijal za rad, osveženje u pauzama i sertifikat na kraju kursa.

 

                          UPRAVLJANJE PROMENAMA

 

Zašto su promene važne u životu i koliko nas one pokreću na akciju. Kako se pripremiti za promene i kako ih što lakše prihvatiti.

Trening je koncipiran kao kombinacija interaktivnog predavanja sa grupnim i pojedinačnim vežbama, čime stečena znanja možete odmah da primenite u praksi. 

Trener: Milena Božović

U cenu treninga uračunat je: materijal za rad, osveženje u pauzama i sertifikat na kraju kursa.

 

POSLOVNI SASTANCI I DAVANJE POVRATNIH INFORMACIJA SARADNICIMA

Trening je namenjen svima onima koji rukovode i organizuju poslovne sastanke. 

Na treningu ćete naučiti zašto je važna priprema sastanka, kako komunicirate na sastancima i kako da date uspešnu povratnu informaciju saradnicima o njihovom radu.

Trening je koncipiran kao kombinacija interaktivnog predavanja sa grupnim i pojedinačnim vežbama, čime stečena znanja možete odmah da primenite u praksi. 

Trener: Milena Božović

 U cenu treninga uračunat je: materijal za rad, osveženje u pauzama i sertifikat na kraju kursa.

 

 MOTIVACIJA ZAPOSLENIH

Trening je namenjen svima onima koji rukovode. Na treningu ćete naučiti tehnike kojim ćete motivisati zaposlene i razumeti različitosti pristupa i motiva kod zaposlenih.

Trening je koncipiran kao kombinacija interaktivnog predavanja sa grupnim i pojedinačnim vežbama, čime stečena znanja možete odmah da primenite u praksi. 

Trener: Milena Božović

 U cenu treninga uračunat je: materijal za rad, osveženje u pauzama i sertifikat na kraju kursa.

 

UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA

Trening je namenjen svima koji žele da unaprede veštine upravljanja konfliktima.

Na ovom treningu naučićete uzroke i izvore konflikta, šta su konstruktivni konflikti i zašto su oni dobri za organizaciju i pojedinca, kao i strategije za uspešno upravljanje konfliktima.

Trening je koncipiran kao kombinacija interaktivnog predavanja sa grupnim i pojedinačnim vežbama, čime stečena znanja možete odmah da primenite u praksi. 

Trener: Milena Božović

 U cenu treninga uračunat je: materijal za rad, osveženje u pauzama i sertifikat na kraju kursa.

 

MONITORING I EVALUACIJA U PROJEKTIMA- uvodni kurs

Jedan od važnih stvari o kojima treba da vodite računa kada vodite projekte jeste Monitoring i Evaluacija. Na uvodnom treningu naučićete glavne koncepte M&E, šta je Teorija promena, kako pripremiti M&E Plan, razviti LogFrame Model i indikatore i istražiti metode i alate za prikupljanje podataka.

Trening je koncipiran kao kombinacija interaktivnog predavanja sa grupnim i pojedinačnim vežbama, čime stečena znanja možete odmah da primenite u praksi. 

Trener: Milena Božović

 U cenu treninga uračunat je: materijal za rad, osveženje u pauzama i sertifikat na kraju kursa.

 

Kalendar treninga >>

Prijava za trening i dodatne informacije >>