SAP Logo

 

   Bez obzira da li ste mala, srednja ili velika organizacija, na tržištu postoje odgovarajuća softverska rešenja za efikasniji i napredniji rad sa Ljudskim resursima. Vezano za ovu temu, nudimo Vam:

    ♦ Konsultantske usluge vezano za izbor HR softvera (prema Vašim potrebama i raspoloživom budžetu)

      ♦ Usluge implementacije HR softvera u Vašoj organizaciji

      ♦ Usluge sistem integracije HR softvera sa postojećim softverom koji imate

   Za realizaciju navedenih servisa su zaduženi naši IT stručnjaci i partneri sa velikim iskustvom u informacionim tehnologijama (Microsoft, SAP, Open Source, itd.)